NOVEMBER

Lørdag 17. november
Ø.Starup Forsamlingshus:
Julefrokost

Søndag 18. november
V. Nebel Forsamlingshus:
Banko i Forsamlingshuset

Tirsdag 20. novembr
Ø.Starup Forsamlingshus:
Støttebanko kl. 19

Tirsdag 20. november kl. 19
Ågård Frimenighed:
Foredrag ”antistoffer”

Torsdag 22. november
Oasen:
Casino Tur

Søndag 25. november
V. Nebel Forsamlingshus:
Banko i Forsamlingshuset

Tirsdag 27. november
Ø.Starup-Ågård Pensionistforening:
Banko på Ågården kl. 19

Tirsdag 27. november kl. 18
Ågård Frimenighed:
Fællesspisning

Tirsdag 27. november kl. 19.00
Ø.Starup-Ågård Pensionistforening:
Banko på Ågården

Onsdag 28. november kl. 14
V.Nebel Seniorklub:
Adventsgudstjeneste og Kaffe i Forsamlingshuset

Torsdag 29. november kl. 12.00
Ø.Starup-Ågård Pensionistforening:
Julefrokost

DECEMBER

Søndag 2.december
Ågård Forsamlingshus:
Julemarked fra kl. 11.00

Søndag 2. december
V.Nebel Forsamlingshus
og V.Nebel Borgerforening:
Juletræs tænding kl. 16

Søndag 2. december
V. Nebel Forsamlingshus:
Banko i Forsamlingshuset

Tirsdag 4. december
Ågård Forsamlingshus:
Julebanko

Onsdag 5. december kl. 12.00
Vester Nebel Seniorklub:
Julefrokost og Banko i
V.Nebel Forsamlingshus

Søndag 9. december
Øster Starup Forsamlingshus:
Børnejulespil m.m. kl. 14.00
o2ja

Søndag 9. december
V. Nebel Forsamlingshus:
Banko i Forsamlingshuset

Torsdag 13. december
Ågård Forsamlingshus:
Julekoncert, Luciaoptog og fællesspisning

Fredag 14. december
Fostbroderskabet:
Stiftelsesfest

Søndag 16. december
V. Nebel Forsamlingshus:
Banko i Forsamlingshuset

JANUAR 2019


Fredag 4. januar kl. 9.30
V.Nebel Seniorklub:
13 ugers Gymnastik start
V. Nebel Forsamlingshus

Fredag 18. januar
Ågård Forsamlingshus:
Børnedisko 1.-4. klasse

Onsdag 23. februar kl. 19.00
Fostbroderskabet:
Fællessang
i Ågård Forsamlingshus

Onsdag 23. januar kl. 14
V.Nebel Seniorklub og
.Starup-Ågård Pensionistforening:
Gymnastikopvisning på Ågård Efterskole

FEBRUAR 2019

Torsdag 7. februar kl. 12.00
Ø.Starup-Ågård Pensionistforening:
Generalforsamling på Ågården

Onsdag 19. februar kl. 19.00

Fostbroderskabet:
Generalforsamling
i Ågård Forsamlingshus

Fredag 22. februar kl. 19.00
V.Nebel Forsamlingshus:
Generalforsamling

Onsdag 27. februar kl. 12.00
V.Nebel Seniorklub:
Generalforsamling

MARTS

Søndag 3. marts
Ågård Forsamlingshus:
Fastelavnsarrangement

Torsdag 21. marts kl. 19.00
Ågård Forsamlingshus:
Generalforsamling

MAJ 

Lørdag 25. maj
Folkedanserforeningen:
Udflugt